Pre-loader

Faaliyetlerimiz

Faaliyetlerimiz

Faaliyetlerimiz


VALİDEBAĞ GÖNÜLLÜLERİ FAALİYETLERİ;
-1997 Mart ayında Altunizade Postası adlı mahalle bülteni çıkarılmaya başlandı. Bu bültenin adı  daha sonra Validebağ Postası oldu ve ücretsiz olarak 4 mahallede dağıtıldı.
- 1998 yılında Üsküdar belediyesi emlak vergi beyannamesini düzenlerken m2 birim değerleri % 80 ila % 300 oranında arttırdı. Hiçbir özel durum olmaksızın artan emlak vergisine semt sakinleri isyan etti. Altunizade Muhtarı Cafer Koç’a giderek şikayetlerini dile getirdiler. Muhtar ve inisiyatif konuyu inceleyip aşırı şekilde artan emlak vergisine itiraz etti. Bu çalışmalar çerçevesinde Üsküdar’da görev yapan 40 muhtarın desteği alındı. Belediye başkanı ile görüşüldü. Belediye önünde basın açıklaması yapıldı. Kent TV’ de açık oturumda konu dile getirildi. Yapılan mücadele sonucu emlak vergisi birim fiyatları çevre sakinlerinin lehine sonuçlandı.
-1998 Yılında toplanan 6000’den fazla imza ile korunun sit alanı ilan edilmesi için koruma kuruluna başvuruda bulunduk.
-1999 yılı Temmuz ayında korunun 1.derece doğal SİT alanı ilan edilmesini sağladık.
-1999 depreminde kurtarma çalışmalarına katkıda bulunduk. Afete Hazır olabilmek için eğitim almaya başladık. Ayrıca eğitimci eğitimi aldık.
- 2000 yılında Validebağ havzasında tespit edilen 12 BAZ istasyonunu kaldırtmak için çalışmalara başladık. Basın açıklaması düzenledik.
Koruda su deposuna konulmak istenen BAZ istasyonunu kurdurtmadık.
-Validebağ havzasında, Validebağ Korusu’nun karşısında 208 Pafta 1 Ada 148-150 parseldeki Altunizade Korusu’nun 1.Derece Doğal SİT alanı ilan edilmesini sağladık. Altunizade Korusu’nda içinde nesli tükenen “cehri” denilen bir türden birkaç ağacında olduğu 1500’ e yakın ağaç bulunmaktadır. Sümer Holding’in malı olan arazi özelleştirme çerçevesinde Marmara Üniversitesi’ne bedelsiz olarak devredilmiştir.1999’da Üniversite Altunizade korusuna otopark ve hastane yapmak için harekete geçti, araziyi tel örgü ile kapattı. Çevre halkının ve Milletvekili Yücel Erdener'in de çabaları sonucu bu arazi de 16/02/2000 tarih 11444 numaralı kararla BIRINCI DERECE SIT ALANI ilan edildi.
-2001 yılı Ocak ayında Validebağ Gönüllüleri Derneği kuruldu.
-2002 yılında koruda yıllardır yapılmakta olan toplu piknikleri önledik.
-2005 yılında Altunizade ve Barboros Mahallelerinden toplanan 100 gönüllü, mahalle afet gönüllüleri (MAG) kapsamında eğitim aldı. Bu çalışmaların sonucunda iki mahalleye birer konteyner verildi.
-2005 yılında İBB tarafından aydınlatma direkleri kurulacağı gerekçesiyle koruda kilometrelerce çukur açıldı. Yasal girişimlerin yanı sıra civar halkın çabasıyla çukurların kapatılması sağlandı.
-2006 Eylül ayı itibariyle e-mail grubu ve web sayfası (www.validebag.org)  ile de iletişim kurmaya başladık.
-2006 yılı Haziran ayında İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile Üsküdar belediyesi arasında bir protokol imzalandı. 2011’de bu protokolü iptal ettirdik.
- 2006 yılı Eylül ayında Üsküdar Belediyesi, temizlik adı altında, korudaki dere yatağı boyunca ağaç kesmeye başladı. Bunu engelledik ve suç durusunda bulunduk. Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, hakkımızda hakaret ve darp girişimi iddiasıyla dava açtılar; mahkemece reddedildi.
-2009 yılının başlarında Üsküdar Belediyesi tarafından Koru’da  uluslararası kros şampiyonası düzenlendi. Bunun için dozerlerle korudaki mevcut patikalar genişletildi ve yeni yollar açıldı. Şampiyona günü yapacağımız basın açıklamasını polis engeline rağmen tamamladık. Suç duyurusunda bulunduk.
- 2012 yılı Ağustos ayında Validebağ Öğretmen Evi bahçesinde başlatılan peyzaj projesi 2014 yılında bitirildi. Öğretmen Evi bahçesi taşlarla kaplandı, ağaçlar kesildi ve yanlış biçimde budandı. Bunun sonucunda birçok ağaç kurudu, bahçedeki hemen hemen tüm ağaçlar zedelendi. Yaptığımız çeşitli uyarılar sonuç vermedi.
-2013 yılında defalarca talep etmemize rağmen İBB tarafından yapılmayan Anıt Ağaç ve Korumaya Değer ağaç tespit çalışmalarına başladık. Bilahare  İBB İstanbul .
genelinde ağaç envanteri çalışmasına başladı. Bu çalışmaya biz de eşlik ettik. Ağaçların kimliklerini hazırlayarak ağaçlara astık.
- Üsküdar Belediye Başkanı, 2014 yılında “çılgın proje“ olarak Validebağ Korusu’nda seyir terası, gözlem kulesi, gölet, amfi tiyatro, yürüyüş parkuru, çocuk oyun alanı vs. yapacağını duyurdu. Biz bu yapılaşma projelerine karşı Şubat ayında basın açıklaması yaptık. Mart ayında Change org’da, temmuz ayında ise mahallelerde ıslak imza kampanyası başlattık ve topladığımız 80.000’den fazla imzayı Eylül 2014’te ilgililere gönderdik. Toplamaya devam ettiğimiz imza sayısı sonradan 180.000’e ulaştı.
-2014 Ağustos ayında Öğretmen Evi otoparkının genişletilmesini ve betonlaştırılmasını engelledik.
-2014 Eylül ayında İzci Çadırı adı altında beton temelli bir yapılaşma girişimi oldu, onu da engelledik. Buna rağmen aylar boyunca inşaat malzemeleri koru içinde tutuldu. Sonunda Üsküdar belediyesi aracılığıyla kaldırıldı.
-21 Ekim 2014 sabah saat 05:30’da Üsküdar Belediyesi,  Validebağ Korusu’nun bitişiğindeki Çamlıca Konakları ile Ata Konakları arasında yer alan ve yeşil alan statüsünde olan yere cami yapmak üzere polis eşliğinde dozerlerini soktu.
2012 de Üsküdar Belediyesi’nin imar planında yaptığı değişikliğe karşı dava açmış bulunan site sakinleri, bu duruma tepki gösterdiler ve Validebağ Gönüllüleri’nden yardım istediler. Biz de tüm gücümüzle destekledik. Yaşam savunucusu pek çok yurttaş bu direnişe destek oldu.  Alan hakkında bilirkişilerin “Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetmeliği gereğince bu alana cami yapılamaz” raporu vardı. Mahkemeden alınan yürütmeyi durdurma kararı Üsküdar Belediyesi tarafından uygulanmadı. Daha sonra mahkeme yürütmeyi durdurma kararını iptal etti. Yeşil alana hukuksuz olarak inşaat yapılmasına karşı çıkan halkın üzerine biber gazi sıkıldı, insanlar yerlerde sürüklendi, gözaltına alınanlar, tartaklananlar oldu. Direnişe rağmen cami yapıldı. Daha sonra da satıldı.
-Koru içinde bulunan Abdülaziz Av Köşkü’nün müştemilatı olan ahır binası 1999 yılında SİT alanı ilanından hemen önce “restorasyon”adı altında yıkılıp yerine yeni bir bina yapıldı. Adına “İzci Evi” denildi. Bu binanın yanına zamanla başka bina ve barakalar konduruldu. Sürekli eğitim merkezi adı verilen yer şu anda “Masal Evi” adı altında faaliyet gösteriyor. Koruma Kurulu’ndan  onay alınmaksızın bu bina ve barakaların yanına bir sera ve bir hayvanat bahçesi eklendi. Koruma Kurulu’nun 2005 tarihli  izcilik faaliyetinin ve bu alana sonradan eklenen tesislerin korudan çıkartılması kararı uygulanmadı. Aynı alandan restorasyon adı altında bir yapılaşma projesi hayata geçirilmek istendi. Buna karşı da Validebağ Gönüllüleri olarak hem hukuken hem fiilen direndik, dava açtık, nöbet tuttuk, imzalar topladık ve proje durduruldu.
-Şikayetlerimiz sonucu Koruma Kurulu, 5.8.2014 tarihinde I.Grup kültür varlığı Adile Sultan Kasrı’nın ve alanın kültürel yapısını olumsuz etkileyen uygulamalar nedeniyle ilgililer hakkında soruşturma açılması kararı aldı ancak 17.09.2014 tarihinde uygulamaların çözülür mahiyette olması nedeniyle suç duyurusunu kaldırdı.
-2015 yılında 75. Yıl Cumhuriyet Parkı ve Fahri Erdoğmuş Park’ında, Üsküdar Belediyesi’nin yapılaşma girişimini engelledik.
-2015 yılında Koruma Kurulu’nun, Adile Sultan Kasrı önündeki ağaç diplerine kadar döşenen  mermerlerin kaldırılması için karar almasını sağladık. Karar 2017 yılında kısmen uygulandı.
-20.11.2015 ayında Koruma Kurulu'nun, Adile Sultan Kasrı bahçesinde yer alan kümes hayvanlarının barındığı alanın kaldırılmasına dair kararı alınmasını sağladık..
-2016 Ağustos ayında Koruma Kurulu’nun ,Adile Sultan Kasrı’nda film çekimi yapılmasının uygun olmadığına dair karar almasını sağladık.
-2016 yılında Beltur Kafe bahçesinin büyütülmesi ve betonlaştırılmasına engel olduk.
-2016 Ağustos ayında koruda leyleklerin konaklama alanında gece yarısı çıkan yangında  mahalleli ile birlikte oradaydık. İtfaiyenin  müdahalesi ile yangın söndürüldü. Bizlerde nezaret ettik.
-Koru'nun ve Adile Sultan Kasrı'nın olası bir yangında acil eylem planının olmadığını öğrendik. 2016 Ağustos ayında Üsküdar İtfaiyesi ile görüşmeler yaptık. İtfaiye yetkilileriyle birlikte yerinde inceleme yaparak Acil Müdahale Planlarının hazırlanmasını, var olan hidrantların tespitini ve kontrollerinin yapılmasını sağladık.
-2017 yılında İBB Meclisi Koruma Amaçlı Nazım. İmar Planı ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve plan notları ile ilgili olarak koruda toplamda 100 metre²’yi geçmeyecek şekilde takılıp sökülebilir tek katlı binalar yapılabileceği ve koruda rekreasyon amaçlı alanlar, gezinti yolları yapılabileceğine karar verdi.
- Milli eğitim Müdürlüğünce geliştirilen “restorasyo “projesiyle eskiden atölye olarak kullanılan ve yıllardır mezbelelik halde bırakılan binalar yıkıldı. Yerlerine kafe restoran yapıldı. Bu binaların el sanatları atölyesi kitaplık okuma salonu, müze olarak değerlendirmesi talebimizi çeşitli kanallarla yetkililere duyurduk. Yazışmalar ve görüşmeler sonucunda, kafenin bir bölümüne kitaplık rafları konuldu. Biz de 300 civarında kitap toplayıp raflara yerleştirdik ve Şubat 2018’de okuma etkinliklerine başladık. Bir ay sonra kitaplar raflardan kaldırıldı. Talebimiz üzerine geri verildi.  Okuma etkinliklerimiz devam ediyor.
-2017 Eylül ayında bir gazete haberinden, Validebağ Korusu içinde dört noktadan jeotermal kaynak için sondaj yapılacağını öğrendik. Firmanın hazırladığı projeyi ulaştık. Her zamanki gibi basın açıklaması, panel, imza kampanyası gibi etkinliklerle bu girişimi protesto ettik. Bir süre  sonra firma Koru’da sondaj yapmayacağını açıkladı.
- 24 Haziran 2018 seçimlerinde seçim vaatlerinden  biri millet bahçeleriydi. Seçim sonrasında yine bir gazete haberinden, Validebağ Korusu’nda  millet bahçesi yapılacağını öğrendik. Hem Tabiat, hem Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan projeye göre, koruda fitness alanları, bisiklet parkuru, aydınlatma direkleri, seyir terası, gözlem kulesi, amfi tiyatro, yürüyüş parkurları, çocuk oyun alanları, otoparkların ve taş zeminlerin iyileştirilmesi ve pek çok inşa faaliyetin yapılması öngörülüyordu. 15 Ekim 2018’de Kurul kararlarına karşı dava açtık. Panel, basın açıklaması, imza kampanyası, broşür dağıtımı gibi yöntemlerle bu Projeye karşı çıktık. Bu projeye karşı çıkmaya devam etmekteyiz.
-2019 yılında Abdül Aziz Av Köşkü çevresini çay bahçesi ve fotoğraf stüdyosu haline getirmek istediler, bunu da engelledik.
-2019 yılında Abdülaziz Av Köşkü’nün depo olarak kullanılmamasını sağladık.
-2014 Ocak ayında, koruda bulunan dereden gelen pis koku ve çamurlu atıksu için başladığımız  mücadelemiz devam etmekte.  Bu süreçte birçok kez dere suyunun tahlilini yaptırdık. Aralıklarla dilekçeler verdik. İSKİ görevlileriyle yerinde inceleme yaptık. Yağmur su kanalına kanalizasyondan gelen pis suyun karıştığını tespit edildi. İSKİ tarafından tamir edilmesini sağladık. 2020 Ocak ayı içinde yeniden tahlil yaptırdık.  Tahlil sonucunda dere suyuna herhangi bir yerden kaçak olmadığı bilgisi verildi. Takip etmeye devam ediyoruz.
Kaldırım işgalleri, bozuk kaldırımlar gibi çevreye ve insana ait pek çok sorunla ilgilendik. Sosyal medya hesaplarımızda gündem yaptık. Onlarca dava açtık,  resmi makamlarla yüzlerce yazışma yaptık. Binlerce broşür dağıttık. Yaz kış, yağmur çamur demeden imza kampanyaları düzenledik. Yüzlerce pankart hazırladık. Koru’da onlarca kez çöp topladık.
Bunları, tüm duyarlı halkımızla birlikte, çocuklarımıza, torunlarımıza, insanlığa daha güzel bir doğa bırakmak için yaptık.

Validebağ Korusuna Desteklerinizi Bekliyoruz

Validebağ korusunda sizleride aramızda görmekten memnuniyet duyarız.